Wilno - Konserwacja obrazu Franciszka Smuglewicza | Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Wilno (Litwa) ‒ Konserwacja obrazu Franciszka Smuglewicza w kościele na Antokolu w Wilnie

Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie to jedna z najciekawszych świątyń tego miasta. Wybudowany został z fundacji Paców w latach 1668‒1675 według projektu Jana Zaora. Szczególną uwagę zwraca bogata dekoracja sztukatorska pokrywająca wszystkie ściany i sklepienia wnętrza świątyni, którą zrealizowali w latach 1674‒1686 sprowadzeni przez Paców znad jezior lombardzkich sztukatorzy: Giovanni Pietro Perti oraz Giovanni Maria Galli. 

W 2019 r. przeprowadzono prace konserwatorskie monumentalnego i bardzo zniszczonego obrazu przedstawiającego „Pożegnanie św. Piotra i św. Pawła” autorstwa Franciszka Smuglewicza, jednego z najwybitniejszych polskich malarzy końca XVIII w. Obraz znajduje się w ołtarzu głównym kościoła, do którego został „zakupiony w 1805 r. za 200 czerwonych złotych” (J.I. Kraszewski, Wilno od początków jego do roku 1750).

Przeprowadzona przez Instytut POLONIKA konserwacja objęła wykonanie prac badawczych, zabiegów powstrzymujących proces destrukcji zabytkowej materii dzieła, a następnie przywrócenie prawidłowego stanu technicznego oraz walorów estetycznych obrazu i zabezpieczenie go przed dalszymi zniszczeniami.

Finansowane przez Instytut POLONIKA prace zostały zrealizowane przez litewsko-polski zespół konserwatorów.

Ze strony litewskiej pracami kierował Mantas Matuiza, ze strony polskiej – Paweł Sadlej z firmy „Croaton” Konserwacja i Restauracja Obiektów Dzieł Sztuki.

Pożegnanie św. Piotra i św. Pawła, obraz F. Smuglewicza w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie