Fill 1 Copy Created with Sketch.

Nowa seria „STUDIA I MATERIAŁY”

Rok 2019 zakończył się dla programu „Badania” ważnym wydarzeniem – zadebiutowała seria wydawnicza „Studia i materiały”.

„Studia i Materiały” to seria wydawnicza o profilu stricte naukowym. Są w niej prezentowane przede wszystkim efekty badań Instytutu POLONIKA, jak również materiały, które powstały poza naszą placówką, a stanowią istotny wkład do wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym znajdującym się poza krajem.

Debiut serii rozpoczął się od wielkiego polonika. Przedmiotem rozprawy, będącej efektem jednego z naszych projektów badawczych, jest polski zabytek królewski ulokowany w jednej ze stolic naszej cywilizacji – Paryżu. Książka dr. Pawła Migasiewicza Nagrobek serca króla Jana Kazimierza w kościele Saint-Germain-des-Prés w Paryżu omawia dzieje jednego z najważniejszych poloników artystycznych w Europie, wzniesionego na obczyźnie w latach 70. XVII wieku. Do wykonania dzieła prezentującego pełnoplastyczną figurę abdykującego Jana Kazimierza – ostatniego z polskich Wazów ‒ zaangażowano wybitnych francuskich artystów królewskich, którzy zapewnili wysoki poziom projektu i jego realizacji. Zachowane w tym kościele wysokiej jakości artystycznej dzieło rzeźbiarskie, mimo zawirowań rewolucji francuskiej, przetrwało w mało przekształconej postaci. Rozpoczęte w 2018 r. badania źródłowe, ikonograficzne oraz historyczne rzuciły nowe światło na to nieprzeciętne dzieło sztuki. Publikacja jest niewątpliwie ważnym wkładem w badania polskiego dziedzictwa za granicą o wysokiej, europejskiej wartości artystycznej. Zawiera obszerne tłumaczenia streszczeń na język francuski i angielski.

Oficjalna inauguracja serii, a jednocześnie spotkanie autorskie z dr. Pawłem Migasiewiczem odbyło się 12 grudnia 2019 r. w Pałacu pod Blachą w Warszawie. Wydarzenie to doskonale wpisało się w cykl inicjatyw kulturalnych związanych z wystawą „Świat polskich Wazów. Przestrzeń – ludzie – sztuka” na Zamku Królewskim w Warszawie.

Kolejne pozycje publikowane w ramach serii „Studia i Materiały” z pewnością będą równie wartościowe i przykują uwagę szerokiego grona odbiorców.