Fill 1 Copy Created with Sketch.

Leon Piesowocki ‒ artysta-żołnierz Armii Andersa

W dużej grupie polskich żołnierzy, którzy wraz z gen. Władysławem Andersem uniknęli sowieckiej niedoli i dotarli na Bliski Wschód, a później dalej do zachodniej Europy, była liczna reprezentacja artystów-plastyków. Po wojnie osiedlili się w różnych krajach, głównie w Wielkiej Brytanii, i zajęli się twórczością.

Jednym z dwóch ostatnich żyjących artystów-żołnierzy jest Leon Stanisław Piesowocki. Najpierw zamieszkał w Londynie, gdzie był współinicjatorem i członkiem awangardowej Grupy 49. Potem zamieszkał w malutkiej miejscowości koło Montelimar, nieopodal Lyonu.

Zrealizowany w 2019 r. projekt składał się z dwóch, integralnie ze sobą powiązanych zadań i miał na celu zadokumentowanie samego artysty oraz jego twórczości. Pierwsze działanie obejmowało wykonanie przez prof. Jana Wiktora Sienkiewicza autorskiego raportu wraz z dokumentacją fotograficzną in situ dorobku artystycznego Leona Piesowockiego (dokumentacja archiwaliów dotyczących Grupy 49, a także samodzielnej działalności artysty: rękopisy, maszynopisy, korespondencja, ikonografia oraz inne materiały i dzieła sztuki). Drugie zadanie obejmowało nagranie 6-godzinnego filmu wywiadu-rzeki przeprowadzonego przez prof. J.W. Sienkiewicza z 94-letnim artystą w jego domu. Film, zrealizowany przez firmę OSORNO, będzie dostępny na witrynie internetowej Instytutu.