Leon Piesowocki – spotkanie Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą
Prawa autorskie: Instytut POLONIKA
Rok wydania: 2020
Czas trwania: 1:05:09

Leon Piesowocki – spotkanie

Przedstawiamy 1. część wywiadu z Leonem Piesowockim, jednym z dwóch ostatnich żyjących artystów-żołnierzy Armii Andersa. 

Leon Piesowocki urodził się 9 grudnia 1925 r. w Poznaniu. Poza rocznym pobytem w Berlinie wychowywał się na Jerzycach.

W 1943 r. – tak jak wielu młodych mieszkańców Wielkopolski, wcielonej do Rzeczy Niemieckiej jako Wartheland – został powołany do Wermachtu. Wysłano go do Francji, a następnie w okolice Livorno we Włoszech. Po dezercji do aliantów, dostał się do polskiego obozu przejściowego w bazie II Korpusu w Motolla koło Taranto. Następnie przydzielono go do II Oddziału Kontrwywiadu [sic!] w 3 Brygadzie Strzelców Karpackich.

Po 1946 r., po przeniesieniu się z Armią Andersa do Wielkiej Brytanii, zamieszkał w Londynie, gdzie był współinicjatorem i członkiem awangardowej Grupy 49. Potem przeniósł się do Francji, do malutkiej miejscowości koło Montelimar, nieopodal Lyonu. Tutaj mieszka do dzisiaj.

Prace Leona Piesowockiego znajdują się w kolekcjach muzeów w Wielkiej Brytanii (Londyn, Bradford), Holandii (Amsterdam, Rotterdam), Stanach Zjednoczonych Ameryki (Pittsburg) oraz w Polsce (Warszawa, Poznań, Toruń).