Badania polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą | Instytut POLONIKA Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Program strategiczny BADANIA polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą

 

Państwowa instytucja kultury, jaką jest Instytut POLONIKA, skupia swoje działania wokół trzech obszarów, którymi są: badania, ochrona i popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.

Celem projektów Instytutu realizowanych w ramach programu BADANIA jest inicjowanie i finasowanie badań historyczno-konserwatorskich oraz dokumentowanie polskiego dziedzictwa kulturowego zlokalizowanego poza granicami obecnej Rzeczypospolitej. Dotyczy to zarówno ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (obecnie w granicach suwerennych państw sąsiadujących z Polską: Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Słowacji oraz Mołdawii), jak i rozsianego po całym świecie dziedzictwa wytworzonego przez fale emigracji politycznych i zarobkowych od czasu upadku I Rzeczypospolitej.

To niezwykle bogate dziedzictwo jest wciąż tylko w niewielkim stopniu rozpoznane,  a wiedza na temat miejsc i obiektów, które w minionych latach były przedmiotem wielu projektów badawczych, często  wymaga poszerzenia i uaktualnienia.

Projekty realizowane w ramach programu BADANIA to:

  • prace dokumentacyjne, inwentaryzacyjne i digitalizacyjne obejmujące zabytki ruchome i nieruchome, zbiory archiwalne i biblioteczne, pamiątki historyczne,
  • konferencje i sesje naukowe,
  • projekty edytorskie i translatorskie związane z badaniami,
  • tworzenie baz danych wraz z  upowszechnianiem efektów badań w domenie publicznej.

[Inne materiały będą docelowo umieszczone w domenie publicznej.]    

Projekty realizowane w ramach tego programu obejmują:  

  • prace dokumentacyjne, inwentaryzacyjne i digitalizacyjne dotyczące szerokiego zakresu obiektów: od zabytków architektury, cmentarzy, zabytków techniki, poprzez tak zwane ruchome dzieła sztuki – malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne, do zbiorów bibliotecznych, a w niektórych przypadkach także archiwalnych,
  • konferencje i sesje naukowe,
  • projekty edytorskie i translatorskie związane z badaniami,
  • tworzenie baz danych wraz z  upowszechnianiem efektów badań w domenie publicznej.

Zasady zgłaszania projektów w ramach Programu BADANIA