Renowacja i rewaloryzacja murów klasztoru w Berdyczowie ( etap V) Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Renowacja i rewaloryzacja murów klasztoru w Berdyczowie ( etap V)

2020

Przeprowadzone w ramach projektu prace dotyczyły renowacji najbardziej zagrożonego fragmentu muru północnego o długości 30 m, przylegającego do tzw. baszty północnej.

Wykonano też renowację istniejącego muru ceglanego i kamiennego wraz z przyporami. Mur wzmocniono wieńcem żelbetowym.

Zabytkowy zespół klasztorny zakonu karmelitów bosych w Berdyczowie został ufundowany w 1630 r. na miejscu dawnej twierdzy rodu Tyszkiewiczów i zwany był Fortecą Najświętszej Maryi Panny. Przez wieki było to jedno z najważniejszych miejsc kultu religijnego, a także ośrodek nauki i kultury na ziemiach ukraińskich. W okresie od XVII do XVIII w. odgrywał szczególną rolę polityczną i militarną. Burzliwe dzieje regionu zmuszały tamtejszych zakonników do czterokrotnego opuszczenia klasztoru – czterokrotnie też tam wracali. W 2011 r. Kościół katolicki ogłosił go narodowym sanktuarium Ukrainy.


Beneficjent: Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych

Wartość dofinansowania: 206 000 zł