Prace restauratorsko-konserwatorskie na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie (etap XIII) Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Prace restauratorsko-konserwatorskie na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie (etap XIII)

2020

W ramach projektu wykonano prace konserwatorskie przy wybranych przez międzynarodową komisję (polsko-ukraińską) nagrobkach i przywrócono im pierwotne walory.

Pracami objęto następujące nagrobki:

  • NN z aniołem oraz napisem PAX autorstwa Kurczyńskiego,
  • Joanny z Roszkowskich Bogghowund (sarkofag),
  • Konstantego Stanka,
  • Iwana Bartoszewskiego,
  • Teresy Kulczyckiej (I etap).

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie to szczególna nekropolia nie tylko ze względu na pochowane osobistości, lecz także wysoką wartość artystyczną tamtejszych nagrobków. Warto też pamięć o historycznej roli pochowanych tam mieszkańców Lwowa, wielonarodowego i wielokulturowego miasta.


Beneficjent: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego

Wartość dofinansowania: 320 000 zł