Prace konserwatorskie na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Prace konserwatorskie na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie

2020

Celem projektu było przeprowadzenie prac konserwatorskich dwóch XIX-wiecznych nagrobków rodziny Dzieduszyckich:

  • z krzyżem i koroną cierniową z sygnaturą Periera (kw. 68);
  • z Matką Bożą (kw. 2).

Zabiegi konserwatorskie przy nagrobkach miały na celu zatrzymanie intensywnego procesu dezintegracji kamienia i innych materiałów użytych do ich budowy. Usunięto  nawarstwienia chemiczne i biologiczne. Zabezpieczono miejsca, w których nagrobki były popękane, albo miały duże ubytki. Te ostatnie ‒ zarówno w zaprawach mineralnych, jak i materiale kamiennym ‒ zostały uzupełnione w celu przywrócenia czytelności formy rzeźbiarskiej. Wykonano również rekonstrukcję płyt z inskrypcjami. W celu jak najdłuższego utrzymania dobrego stanu zachowania obiektów po konserwacji wszystkie nagrobki poddano także hydrofobizacji.

Na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się kilkanaście nagrobków rodziny Dzieduszyckich, która zarówno z miastem, jak i jego okolicami związana jest od XV w. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że rodzina Dzieduszyckich jest uznawana za wnoszącą znaczący wkład w historię, kulturę i rozwój dwóch narodów, tj.: Polaków i Ukraińców. Działalność rodziny jest świadectwem wspólnej historii i wspólnoty wartości narodów i państw.


Beneficjent: Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas

Wartość dofinansowania: 80 000 zł