Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wilnie -konserwacja polichromii sklepień nawy głównej (etap III) Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wilnie -konserwacja polichromii sklepień nawy głównej (etap III)

Celem projektu było ratowanie zachowanych fragmentów osiemnastowiecznych malowideł figuralnych (wyprawy ścienne, malowidła figuralne i ornamentalne) znajdujących się na sklepieniu nawy głównej kościoła franciszkanów p.w. Wniebowzięcia NMP.

 

Kościół franciszkański p.w. Wniebowzięcia NMP w Wilnie jest najstarszym wileńskim kościołem, niektóre fragmenty murów wzniesione były jeszcze na przełomie XIV i XV w. Przez zastosowanie trójnawowej i siedmioprzęsłowej konstrukcji ma formę bazyliki i składa się z licznych elementów gotyckich. Nawa południowa przykryta jest od góry sklepieniem kryształowym. Do wnętrza kościoła prowadzi gotycki portal. Przy prezbiterium zachował się system gotyckich skarp. Na sklepieniu nawy głównej przetrwały fragmenty osiemnastowiecznych malowideł. Ich autorem jest malarz mariański okresu późnego baroku franciszkanin o. Franciszek Niemirowski. Zakonnik ten upiększał nie tylko kościół Wniebowzięcia NMP, ale też inne kościoły i klasztory.


Zadanie obejmowało konserwacje zniszczonych, barokowych dekoracji, sztukaterii oraz malowideł rozmieszczonych na ścianach i sklepieniach kościoła. Planowane prace polepszają stan techniczny polichromii oraz przywrócą wnętrzu kościoła jego dawny barokowy charakter. Beneficjentem środków jest Prowincja Św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce.


W ubiegłych latach (2013-15) udało się przeprowadzić konserwację części polichromii ścian i sklepień w obrębie pierwszego przęsła nawy głównej, nad chórem. Prace te prowadzono równolegle z konserwacją przy barokowej balustradzie empory chóru. W latach 2018-2019 wykonano prace konserwatorskie w obrębie sklepień nawy głównej. W 2020 roku kontynuowane były  prace konserwatorskie przy zachowanych fragmentach przedstawieniowych dekoracji malarskich kolejnego przęsła. Funkcjonowanie Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Wilnie jest ściśle związane z historią Polaków mieszkających dawniej i dziś w Wilnie.Beneficjent: Prowincja Św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce
Kwota dofinansowania: 150 000 zł.