Zabytki sakralnej architektury drewnianej - kościoły w Rozłuczu, Ilniku i Wołczu, dzwonnica w Starej Soli Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Zabytki sakralnej architektury drewnianej - kościoły w Rozłuczu, Ilniku i Wołczu, dzwonnica w Starej Soli

Projekt polega na przeprowadzeniu działań poznawczych i szkoleniowo-badawczych pod nadzorem konserwatorów i historyków sztuki, którzy wraz z grupą wolontariuszy dokumentować będą aktualny stan kilku obiektów sakralnych, położonych w pobliżu obecnej granicy polsko-ukraińskiej. Ich cechą charakterystyczną jest materiał, z którego zostały wykonane - drewno. Młodzież, uczestnicząca w projekcie będzie poznawać ich przeszłość, ale przede wszystkim zaznajomi się z możliwościami uratowania tego typu obiektów przed zupełną ruiną, w niektórych przypadkach (z uwagi na postępującą degradację materiału) prawdopodobnie jedynie przed zapomnieniem. Dokumentacja (zdjęcia, pomiary, szkice), opracowana przez wolontariuszy pod opieką specjalisty, będzie podstawą do przygotowania wystawy poglądowej dotyczącej obiektów tego typu architektury będących już niestety w stadium zaniku.


Beneficjent: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bytomiu

Partnerzy: Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół im. Powstańców Śląskich w Bytomiu

Dofinansowanie: 30000 zł