Zabytki sakralnej architektury drewnianej - kościoły w Rozłuczu, Ilniku i Wołczu, dzwonnica w Starej Soli Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Zabytki sakralnej architektury drewnianej - kościoły w Rozłuczu, Ilniku i Wołczu, dzwonnica w Starej Soli

Celem działań było zaznajomienie młodzieży uczestniczącej w projekcie z historią obiektów sakralnych oraz z możliwościami uratowania tego typu obiektów przed zupełną ruiną, a w niektórych przypadkach (z uwagi na postępującą degradację materiału) prawdopodobnie jedynie przed zapomnieniem.

ramach realizacji projektu przeprowadzono działania szkoleniowo-badawcze pod nadzorem konserwatorów i historyków sztuki, którzy wraz z grupą wolontariuszy dokumentowali aktualny stan kilku obiektów sakralnych położonych w pobliżu obecnej granicy polsko-ukraińskiej. Cechą charakterystyczną tych obiektów jest materiał, z którego zostały wykonane, czyli drewno. 

Opracowana przez wolontariuszy, pod opieką specjalisty, dokumentacja (zdjęcia, pomiary, szkice) stała się podstawą do przygotowania wystawy poglądowej dotyczącej badanych obiektów (kościół pw. św. Franciszka Borgiasza w Rozłuczu; kaplica publiczna pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Ilniku; kaplica publiczna pw. Świętych Piotra i Pawła w Wołczem; dzwonnica przy kościele pw. św. Michała Archanioła w Starej Soli). Sporządzono też wstępną opinię konserwatorską dotyczącą dalszego sposobu postępowania i wskazań do opracowania programu prac konserwatorskich dla sakralnych obiektów drewnianych.


Beneficjent: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bytomiu

Partnerzy: Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół im. Powstańców Śląskich w Bytomiu

Dofinansowanie: 30000 zł