Fill 1 Copy Created with Sketch.

Wolontariat dla Kresów ‒ Fundacja „Brat Słońce”

Celem projektu jest zaangażowanie 19-osobowej grupy wolontariuszy w uprzątnięcie polskich nagrobków na cmentarzu w Bołszowcach, wykonanie fotograficznej dokumentacji obiektów i zaktualizowanie mapy cmentarza (8 edycja akcji „Wolontariat dla Kresów”).

Opracowana zostanie monografia cmentarza, wydana w wersji elektronicznej i opublikowana na stronie Fundacji „Brat Słońce” oraz partnerów projektu.

19 wolontariuszy, 8 dni prac

Partnerzy: Centrum Pokoju i Pojednania w Bołszowcach, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankowsku

Dofinansowanie: 32 000 zł