Fill 1 Copy Created with Sketch.

Wolontariat dla Kresów ‒ Fundacja „Brat Słońce”

Celem akcji Wolontariat dla Kresów było zaangażowanie grupy wolontariuszy w ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego w Bołszowcach na Ukrainie, w szczególności poprzez ich zaangażowanie w uprzątnięcie polskich nagrobków na tamtejszym cmentarzu, wykonanie fotograficznej dokumentacji obiektów oraz naniesienie informacji o osobach pochowanych na przygotowaną mapę cmentarza.

Dodatkowo w ramach projektu została opracowana monografia cmentarza, uwzględniająca szerszy kontekst historyczny Galicji Wschodniej. Monografia, wydana w wersji elektronicznej i opublikowana na stronie Fundacji Brat Słońce oraz Partnerów projektu – Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankowsku oraz Centrum Pokoju i Pojednania w Bołszowcach, ma pogłębić wiedzę o polskim dziedzictwie kulturowym na Kresach Wschodnich wśród wolontariuszy akcji Wolontariat dla Kresów 2019 i wcześniejszych edycji oraz odbiorców innych działań Fundacji i Partnerów. Ponadto w ramach projektu została opracowana ukraińska wersja komentarza historycznego do wystawy pt. „Zapomniane dziedzictwo” (wystawa przygotowana w języku polskim przez wolontariuszy akcji Wolontariat dla Kresów w 2018 r.), poświęconej polskiemu dziedzictwu kulturowemu w Bołszowcach oraz pobliskim Dytiatynie. Wystawa została zaprezentowana lokalnej społeczności na Ukrainie w Centrum Pokoju i Pojednania w Bołszowcach oraz w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankowsku.

18 wolontariuszy, 8 dni prac

Partnerzy: Centrum Pokoju i Pojednania w Bołszowcach, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankowsku

Dofinansowanie: 32 000 zł