Praktyki terenowe przy nagrobkach w Les Champeaux Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Praktyki terenowe przy polskich nagrobkach na Cmentarzu Les Champeaux w Montmorency we Francji

Wniosek złożony przez beneficjenta początkowo dotyczył praktyk terenowych w Żółkwi na Ukrainie. Z powodu zamknięcia granic udało się zorganizować wersję alternatywną projektu we Francji na cmentarzu Les Champeaux w Montmorency. W ramach projektu wykonane zostały prace profilaktyczno-konserwatorskie przy siedmiu obiektach.

  • T. Makowski – zabezpieczenie elementu metalowego
  • C. Godebski – mycie, zabezpieczenie powierzchni
  • A. Stryjeński – malowanie liter
  • W. A. Górecki – prace budowlane: demontaże lewego i prawego narożników pola grobowego, naprawa fundamentów, klamrowanie narożników, malowanie liter – poprawki, impregnacja
  • D. Potocka – założenie kitów mineralnych na elementach wapiennych i betonowych, impregnacja marmuru i woskowanie
  • T.z Pajor – krzyż pęknięty, w celu zmniejszenia ewentualnych zniszczeń w wyniku upadku krzyża konieczna jest wymiana korodującego stalowego bolca
  • ks. Kiedrowski – wymiana zardzewiałych klamer na mosiężne

Nadzór ad projektem sprawuje znakomity konserwator kamienia, prof. Janusz Smaza z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Partnerzy: Towarzystwo Opieki nad Polskimi Pamiątkami i Grobami Historycznymi we Francji, Ambasada RP w Paryżu

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Dofinansowanie: 31 700 zł