Prace konserwatorskie oraz poszukiwawcze miejsc spoczynku pomordowanych w Puszczy Nalibockiej na Białorusi Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Prace konserwatorskie oraz poszukiwawcze miejsc spoczynku pomordowanych w Puszczy Nalibockiej na Białorusi

Obecny koncept jest kontynuacją projektów Ochrona Miejsc Pamięci Narodowej w Puszczy Nalibockiej na Białorusi, realizowanych w 2018 oraz 2019 roku finansowanych przez MKiDN. Głównym celem programu jest konserwacja pomników upamiętniających polskich mieszkańców obecnej Białorusi - ofiar wojny partyzanckiej i pacyfikacji niemieckich, a także cywilnych mieszkańców puszczy zmordowanych podczas II Wojny Światowej. Zachowanie pamięci oraz opieka nad ich pomnikami, a także godne upamiętnienie nieoznakowanych miejsc pochówku. Projekt zakłada również prace poszukiwawcze, których efektem będzie dalsza weryfikacja informacji na temat mogił znajdujących się w Puszczy. Prace zostaną zwieńczone opracowaniem dokumentacyjnym (opisowym i fotograficznym), sporządzeniem kart inwentaryzacyjnych oraz naniesieniem nowych lokalizacji na istniejącą mapę topograficzną. Celem jest także dalsza popularyzacja wiedzy na temat wydarzeń w Puszczy Nalibockiej.


Beneficjent: Bractwo Bartne

Partnerzy: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Warszawie

Dofinansowanie: 57500 zł