Prace konserwatorskie oraz poszukiwawcze miejsc spoczynku pomordowanych w Puszczy Nalibockiej na Białorusi Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Prace konserwatorskie oraz poszukiwawcze miejsc spoczynku pomordowanych w Puszczy Nalibockiej na Białorusi

Głównym celem projektu była konserwacja pomników upamiętniających polskich mieszkańców obecnej Białorusi – ofiar wojny partyzanckiej i pacyfikacji niemieckich oraz cywilnych mieszkańców puszczy zamordowanych podczas drugiej wojny światowej ‒ a także godne upamiętnienie nieoznakowanych miejsc pochówku osób cywilnych (odtworzenie nagrobka na starym cmentarzu w Rudni Nalibockiej i postawienie krzyża na nieoznakowanej mogile w osadzie Kowaliowa).

Zgodnie z założeniami projektu przeprowadzono także prace poszukiwawcze, których efektem była dalsza weryfikacja informacji na temat mogił znajdujących się w Puszczy Nalibockiej.

Prace zakończyły się opracowaniem dokumentacyjnym (opisowym i fotograficznym), sporządzeniem kart inwentaryzacyjnych oraz naniesieniem nowych lokalizacji na mapę topograficzną


Beneficjent: Bractwo Bartne

Partnerzy: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Warszawie

Dofinansowanie: 57500 zł