Prace inwentaryzacyjno-porządkowe na polskich cmentarzach w separatystycznym Naddniestrzu (Mołdawia): Raszków i Jahorlik Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Prace inwentaryzacyjno-porządkowe na polskich cmentarzach w separatystycznym Naddniestrzu (Mołdawia): Raszków i Jahorlik

Projekt obejmował przeprowadzenie prac inwentaryzacyjo-porządkowych oraz wstępnej konserwacji na cmentarzu w Raszkowie i Jahorliku w separatystycznym Naddniestrzu (Mołdawia).

W ramach projektu wykonano następujące zadania:

  • Oczyszczanie terenu cmentarzy z zieleni i śmieci (trawy, krzewy, drzewa samosiejki);
  • Inwentaryzację (pomiarową) cmentarza: nagrobków, ogrodzenia;
  • Oczyszczanie nagrobków (wstępne), pionowanie, ustawianie przewróconych, zabezpieczanie na miejscu znalezionych fragmentów w celu wykorzystania ich w kolejnych etapach prac (cennych ze względu na przedstawienia - inskrypcje, fragmenty rzeźbiarskie i inne);
  • Dokumentację: fotograficzną, opisową (stan zachowania, przyczyny niszczenia, wnioski do opracowania programów prac konserwatorskich).

Projekt realizowano pod nadzorem prof. Janusza Smazy przy współpracy koordynatora wolontariatu z Polski, opiekuna merytorycznego z Naddniestrza i 3 wolontariuszy z Polski i 6 z Naddniestrza.


Beneficjent: Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie"

Partnerzy: Stowarzyszenie Polskiej Kultury "Jasna Góra", Ambasada RP w Kiszyniowie, Naddniestrzański Uniwersytet Państwowy im. Tarasa Szewczenki

Dofinansowanie: 30000 zł