Porządkujemy Zapomniane Cmentarze Pogranicza 2020 Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Porządkujemy Zapomniane Cmentarze Pogranicza 2020

Zadanie ukierunkowane jest na porządkowanie polskich cywilnych cmentarzy i upamiętnień w rejonie sokalskim i

żółkiewskim, w miejscowościach Staje, Korczów, Czerwonograd, Żółkiew (Ukraina). Prace polegały na oczyszczeniu z zarośli oraz zakrzaczeń bez ingerencji w substancję zabytku.

Realizacja zadania zakładała również inwentaryzację częścli cmentarza w Uhnowie oraz realizację

kwerendy naukowej w archiwach Lwowa poświęconej cmentarzom pogranicza (historia, budowa, lokalizacja, dane administracyjne).


Beneficjent: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Ulhówek- Robim Co Możem

Partnerzy: Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Żółkwi (Ukraina), Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Czerwonogradzie (Ukraina), Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Wielkich Mostów i Zabuzkiej- Oddział w Wielkich Mostach (Ukraina), VELORAWA Rawa Ruska (Ukraina), Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagielońskiego

Dofinansowanie: 25000 zł