Pamięci Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Pamięci Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK

Celem projektu jest uporządkowanie i zewidencjonowanie grobów żołnierzy Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK poległych lub zmarłych na Wileńszczyźnie, w szczególności uczestników Powstania Wileńskiego 1944 r. - Operacji "Ostra Brama" dzięki pracom porządkowym i dokumentacyjnym przeprowadzonym przez członków i wolontariuszy z Polski oraz środowisk polskich na Litwie. Prace obejmą nekropolie szczególnie rzadko odwiedzane i pamiętane przez Polaków na terenie obecnej Litwy: rejon wileński, okręg wileński - do 1939 r. pow. wileńsko-trocki, woj. wileńskie:

1. Miedniki (Medininkai) - na cmentarzu znajdują się 4 groby żołnierzy AK, którzy zginęli w walkach z jednostkami NKWD.

2. Piktokańce (Piktakonys) – na miejscowym cmentarzu znajdują się groby 2 żołnierzy AK.

3. Rudamina (Rudamina) - na cmentarzu są pochowani 2 żołnierze AK (w tym sierżant AK Bronisław Lisowski), którzy zginęli na początku lipca 1944 roku.

4. Skorbuciany (Skorbutėnai) – na cmentarzu obok kościoła znajduje się 16 grobów (w tej liczbie kilka symbolicznych) żołnierzy AK.

5. Wilno, cmentarz Kolonia Wileńska - pochowano na nim 58 żołnierzy Wileńskiego i Nowogródzkiego Okręgów AK poległych w Operacji „Ostra Brama", a także zmarłych w szpitalu polowym w Kolonii Wileńskiej.

6. Wilno, cmentarz Szeszkinie - znajdują się tutaj 3 groby, w których spoczywają polegli w Operacji „Ostra Brama" w lipcu1944 r. żołnierze Garnizonu Wileńskiego, w tym Henryk Kozakiewicz (ps. „Kordzik").

7. Porudomino – stary cmentarz katolicki - 2 groby żołnierzy AK rejon solecznicki, okręg wileński – do 1939 r. pow. wileńsko-trocki, woj. wileńskie:

1. Popiszki (Popiškės) koło Rudnik – na cmentarzu groby 2 poległych żołnierzy AK – ofiar zasadzki 13.10.1943 r.przygotowanej na ich oddział przez Łotyszy.

2. Rudniki (Rudninkai) – miejsce śmierci ok. 25 żołnierzy oddziału por. Czesława Stankiewicza (ps. „Komar”) 6 stycznia1945 roku w walce z wojskami NKWD.


Beneficjent: Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej

Partnerzy: Wileńska Szkoła Technologii,Biznesu i Rolnictwa w Białej Wace, starostwo Pogiry, rejon wileński; Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze, starostwo czarnoborskie, rejon wileński; Gimnazjum św. Kazimierza w Miednikach, starostwo Miedniki, rejon wileński; Dom Kultury Polskiej w Wilnie

Dofinansowanie: 30000 zł