Ormiański wolontariat na Kresach - prace inwentaryzacyjne i porządkowe na cmentarzach w Śniatynie i Kutach Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Ormiański wolontariat na Kresach - prace inwentaryzacyjne i porządkowe na cmentarzach w Śniatynie i Kutach

Projekt ma na celu ratowanie opuszczonych lub zaniedbanych cmentarzy Ormian polskich, znajdujących się na pograniczu Bukowiny ,Pokucia i Huculszczyzny. Symbolem tego pogranicza pozostają Kuty, do1939r. nazywane małą stolicą Ormian polskich. W ramach obozu wolontariackiego prowadzono prace inwentaryzacyjne i porządkowe na cmentarzach w Śniatynie i Kutach, gdzie została wykoszona trawa oraz oczyszczone nagrobki Ormian Polskich znajdujących się na tamtejszym cmentarzu. Przeprowadzono prace inwentaryzacyjne na cmentarzach w Kutach - gdzie stwierdzono brak nowych nagrobków Ormian polskich, w Śniatynie – inwentaryzacja potwierdziła stan na 2019 rok oraz w Mikulincach k/Śniatyna. Projekt zakłada założenie kart inwentaryzacyjnych dla wszystkich nagrobków Ormian polskich oraz pełna dokumentację fotograficzną w/w obiektów.


Beneficjent: Fundacja Armenian Foundation

Dofinansowanie: 25000 zł