Ormiański wolontariat na Kresach - prace inwentaryzacyjne i porządkowe na cmentarzach w Śniatynie i Kutach Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Ormiański wolontariat na Kresach - prace inwentaryzacyjne i porządkowe na cmentarzach w Śniatynie i Kutach

Projekt miał na celu ratowanie opuszczonych lub zaniedbanych cmentarzy Ormian polskich, znajdujących się na pograniczu Bukowiny, Pokucia i Huculszczyzny. 

W ramach obozu wolontariackiego młodzi ludzie wykonali prace porządkowe na cmentarzach w Kutach i Śniatynie. Natomiast prace inwentaryzacyjne były prowadzone w Śniatynie i Mikulińcach. W czasie pobytu w Kutach przeprowadzono prezentacje multimedialne o bitwie pod Zadwórzem i rodzinie Zarugiewiczów. Dopełnieniem programu edukacyjnego było wyświetlenie filmu pt. „Ormiańska Matka, Jadwiga Zarugiewiczowa ‒ symboliczna matka Nieznanego Żołnierza”.

Zaplanowane było przygotowanie około 50 kart inwentaryzacyjnych. Niestety, nie udało się znaleźć nowych nagrobków Ormian polskich zarówno na cmentarzach w Śniatynie, Mikulińcach, jak i Kutach ze względu na niedostępność terenu, gdzie miały być prowadzone poszukiwania. Usunięcie porastających te obszary drzew i krzewów samosiejek wymaga użycia ciężkiego sprzętu.


Beneficjent: Fundacja Armenian Foundation

Dofinansowanie: 25000 zł