Harcerska Afryka 2020. Pamiętamy. Polskie nekropolie w Afryce Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Harcerska Afryka 2020. Pamiętamy. Polskie nekropolie w Afryce

,,Harcerska Afryka 2020. Pamiętamy. Polskie nekropolie w Afryce” to projekt mający na celu odnajdywanie i dbanie o polskie miejsca pamięci w Afryce, pozyskiwanie dokumentacji i budowanie świadomości o losach polskich wychodźców z armią gen. Andersa w kraju i za granicą. Jest kontynuacją działań realizowanych przez instruktorów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej przy współpracy z Centrum Dokumentacji Zsyłek Wypędzeń i Przesiedleń UP w Krakowie, Zjednoczeniem Polskim w Johannesburgu w 2018 i 2019 r. Po odnalezieniu i renowacji cmentarza w Rusape, tegoroczna ekspedycja przeszkolonych wolontariuszy harcerskich, współpracujących z historykami którzy jako jedni z pierwszych zajęli się ochroną polskich miejsc pamięci w Afryce, skupiła się na dotarciu, oczyszczeniu, odmalowaniu, inwentaryzacji i dokumentacji 4 polskich nekropolii w Zambii. Bwana Mkubwa, Mbala, Livingstone, Chipata to miejsca dawnych polskich osiedli wychodźczych w Zambii. Pierwsze transporty Polaków z niewoli sowieckiej dotarły tam w lutym 1943r. Na ich terenach działały m.in. świetlice, szpital, biblioteki, teatry, polskie szkoły powszechne i zawodowe.


Beneficjent: Fundacja 20

Partnerzy: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

Dofinansowanie: 44200 zł