Dziedzictwo Tadeusza Czackiego w Krzemieńcu. Porządkowanie cmentarza bazyliańskiego w Krzemieńcu na Ukrainie jako element wzmacniania wspólnoty Liceum Krzemienieckiego. Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Dziedzictwo Tadeusza Czackiego w Krzemieńcu. Porządkowanie cmentarza bazyliańskiego w Krzemieńcu na Ukrainie jako element wzmacniania wspólnoty Liceum Krzemienieckiego.

Był to II etap prac polskiej młodzieży w mateczniku edukacji oświeceniowej, jakim jest Krzemieniec i jego znakomite tradycje oświatowe.

Tegoroczna realizacja projektu obejmowała przeprowadzenie prac porządkowych (oczyszczenie z gałęzi, krzaków i małych drzewek) na terenie cmentarza bazyliańskiego, gdzie pochowane są osoby zasłużone dla Liceum Krzemienieckiego oraz lokalnej społeczności. 

W ramach projektu przeprowadzono obóz wolontariacki w dniach 20–27 września 2020 r. dla 16 osób, który obejmował:

  • szkolenie z prac porządkowych na terenach zabytkowych, w tym cmentarzach, przeprowadzone przez mgra Piotra Maślankę,
  • szkolenie z użytkowania sprzętu ogrodniczego, obchód terenu, usunięcie małych krzewów ze wschodniej części cmentarza,
  • usunięcie krzaków oraz małych drzew samosiejek z terenu wschodniej części cmentarza, usunięcie warstwy humusu z głównej alei,
  • usunięcie krzewów oraz samosiejek z terenu zachodniej części cmentarza, usunięcie suchych gałęzi oraz uschniętych cisów i leszczyny,
  •  usunięcie pociętych gałęzi i dużych kłód, wyniesienie materiału drzewnego do ustalonych miejsc.

Wykonane prace pozwoliły odsłonić zarośnięte zielenią nagrobki.

Cała relacja z realizacji projektu TU:

https://monitor-press.com/pl/2-pol/artyku-y/8739-26636.html?fbclid=IwAR13CFmPDEwvODpssoA-MBlFBAMLaIjkDYgVwZOpg1PjOHaO3MMIoBhor7Q


Beneficjent: Towarzystwo Tradycji Akademickiej

Partnerzy: XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej imienia Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego

Dofinansowanie: 29000 zł