Dziedzictwo Tadeusza Czackiego w Krzemieńcu. Porządkowanie cmentarza bazyliańskiego w Krzemieńcu na Ukrainie jako element wzmacniania wspólnoty Liceum Krzemienieckiego. Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Dziedzictwo Tadeusza Czackiego w Krzemieńcu. Porządkowanie cmentarza bazyliańskiego w Krzemieńcu na Ukrainie jako element wzmacniania wspólnoty Liceum Krzemienieckiego.

Celem projektu jest zadbanie o materialne dziedzictwo jakie zostawiła po sobie wspólnota Liceum w Krzemieńcu, pod postacią cmentarza bazyliańskiego w Krzemieńcu na Ukrainie. Poprzez to działanie, wzmocnione zostanie wśród wolontariuszy poczucie związku międzypokoleniowego z miejscem będącym etycznym i historycznym punktem odniesienia dla wspólnoty Liceum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Na cmentarzu bazyliańskim w Krzemieńcu po dziś dzień jest wiele nagrobków poświęconym osobom związanym z Liceum Krzemienieckim – niestety wieloletni brak środków ludzkich i finansowych wśród władz lokalnych doprowadził do zaniedbania ważnej dla Polaków nekropolii. Projekt będzie dotyczył oczyszczenia z gałęzi, krzaków i małych drzewek terenu Cmentarza Bazyliańskiego, gdzie leżą pochowane osoby zasłużone na Liceum Krzemienieckiego oraz lokalnej społeczności.

Zadanie będzie ideową kontynuacją projektu z roku 2019, który polegał na pracach porządkowych na Cmentarzu Polskim w Krzemieńcu. Zadanie tegoroczne będzie więc kontynuacją obecności polskiej młodzieży w mateczniku edukacji oświeceniowej, jakim jest Krzemieniec i jego znakomite tradycje oświatowe.

 

Cała relacja z realizacji projektu TU:

https://monitor-press.com/pl/2-pol/artyku-y/8739-26636.html?fbclid=IwAR13CFmPDEwvODpssoA-MBlFBAMLaIjkDYgVwZOpg1PjOHaO3MMIoBhor7Q


Beneficjent: Towarzystwo Tradycji Akademickiej

Partnerzy: XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej imienia Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego

Dofinansowanie: 29000 zł