Badania architektoniczno-konserwatorskie kościoła pw. św. Stanisława w Szczercu Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Badania architektoniczno-konserwatorskie kościoła pw. św. Stanisława w Szczercu

Głównym zadaniem była organizacja obozu wolontariackiego w kościele św. Stanisława w Szczercu. Wolontariusze mieli przeprowadzić pod okiem ekspertów podstawowe badania architektoniczne i konserwatorskie kościoła. Ze względu na pandęmię COVID – 19 badania wykonali wyłącznie eksperci, a szkolenia wolontariuszy odbyły się już w Polsce, w siedzibie beneficjenta lub w formie online. Wykonano również kompleksową kwerendę archiwalną dla zabytkowego kościoła w Szczercu.

Do projektu zaproszono czterech ekspertów specjalistów z danej branży : konserwator malarstwa, inżynier mykolog, badacz architektury oraz architekt. Każdy z ekspertów szkolił jedną z grup wolontariuszy zajmujących się kolejno badaniami konserwatorskimi (stratygrafią obiektu), badaniami mykologicznymi, badaniami architektonicznymi oraz badaniami inwentaryzatorskimi.


Beneficjent: Oddział Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Warszawie

Partnerzy: Parafia Świętego Stanisława M.B. w Szczercu

Dofinansowanie: 20000 zł