W trosce o zachowanie materialnego dziedzictwa Rzeczypospolitej Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Młodzi w trosce o pamięć i zachowanie materialnego dziedzictwa Rzeczypospolitej na Kresach ‒ Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bytomiu

Celem projektu było zwiększenie wiedzy wolontariuszy na temat właściwych praktyk postępowania z materialnymi pozostałościami polskiego dziedzictwa kulturowego w zakresie porządkowania, działań zabezpieczających i konserwatorskich.

W ramach projektu odbył się cykl 10 spotkań wykładowych dotyczących historii ziem kresowych dawnej Rzeczypospolitej. Uczestnikami byli wolontariusze z bytomskich szkół średnich. Spotkania prowadzili specjaliści ‒ historycy mający doświadczenie dydaktyczne.

Prowadzony był także cykl 15 warsztatów z osobami  zawodowo  działającymi w zakresie ochrony i konserwacji zabytków. Były to spotkania w formule teoretyczno-praktycznej z zakresu opieki i ochrony nad zabytkami. O metodach prowadzenia prac konserwatorskich wolontariusze mogli dowiedzieć się w praktyce podczas wizyt na cmentarzu Łyczakowskim i cmentarzu Orląt Lwowskich we Lwowie, a także podczas warsztatowych wizyt w kolegiatach w Żółkwi i Ołyce oraz na cmentarzu w Dublanach pod Samborem

Na podstawie spotkań warsztatowych przygotowany został przez uczestników przewodnik dobrych praktyk postępowania podczas realizacji projektów związanych z pracami porządkowymi na polskich nekropoliach za granicą. Dystrybucja publikacji odbywała się poprzez lokalne instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną polskiego dziedzictwa poza granicami kraju.

W projekcie uczestniczyło 20 wolontariuszy w ramach 3 dni pracy poza Polską (wykłady i warsztaty odbywały się w Bytomiu).

Dofinansowanie: 19 580 zł