Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia 2020 Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia 2020

Pozostawione za wschodnią granicą Polski dziedzictwo kulturowe w postaci cmentarzy, na których spoczywają przodkowie wielu mieszkańców Dolnego Śląska, jest jednym z kluczowych czynników kształtujących tożsamość społeczną Dolnoślązaków. Troska o pozostawione dobra kultury i pamięć o przodkach zapewnia ciągłość trwania narodu. Sprzyja również wzmacnianiu dobrosąsiedzkich relacji między Polakami i Ukraińcami, którzy niejednokrotnie współpracując z wolontariuszami uczą się tego, jak należy dbać o dobra narodowe, a m.in. dbać o miejsca spoczynku swoich przodków .

Zadanie jest działaniem cyklicznym, realizowanym z młodzieżą od dziesięciu lat. W roku 2020 Realizowane jest w okresie 01.07 –16.11.

Projekt obejmował prace na 4 cmentarzach położonych w Zbarażu, Jazłowcu, Potoku Złotym i Buczaczu: porządkowanie cmentarzy, odnawianie i spisywanie inskrypcji nagrobnych, podnoszenie powalonych nagrobków oraz dokumentację działań oraz wszystkich odnalezionych polskich grobów. Nad pracami na cmentarzach czuwali doświadczeni opiekunowie wolontariuszy, którzy lat nadzorują pracę na cmentarzach kresowych.


Beneficjent : Fundacja Studio Wschód

Partnerzy: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu, Telewizja Bolesławiec, Bolesławiecka Rada Seniorów, Żeński Klasztor Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Jazłowcu

Dofinansowanie 65 500 zł