Fill 1 Copy Created with Sketch.

Wychodźstwo

Często utożsamiane jest z emigracją. Jest to dobrowolne lub przymusowe opuszczenie swojego ojczystego kraju na czas określony lub na stałe. Powodem wychodźstwa są najczęściej względy polityczne

Wychodźcą określa się osobę, która z różnych przyczyn opuściła kraj swego urodzenia. Rodzaje wychodźstwa to m.in.: emigracja polityczna, żołnierska, ekonomiczna, czy tzw. solidarnościowa.

Generalnie, mówiąc „emigracja”, mamy na myśli osoby urodzone w Polsce, które na stałe mieszkają poza nią.