Fill 1 Copy Created with Sketch.

Świadomość narodowa

To zbiór przekonań o przynależności do określonego narodu, postrzeganie i rozumienie jego dziejów, zespół wyobrażeń o jego przeszłości, teraźniejszości i przyszłości oraz poczucie więzi z członkami tego narodu.

Istnienie świadomości narodowej stanowi główny warunek istnienia narodu jako faktu historycznego. Ważnym jej składnikiem jest świadomość historyczna obejmująca zespół wyobrażeń na temat wspólnego pochodzenia i wspólnoty losów historycznych, wspólnoty interesów.