Fill 1 Copy Created with Sketch.

Kwerenda

Działanie polegające na poszukiwaniu informacji na temat osoby historycznej, wydarzenia, bądź dzieła sztuki, albo jakiegokolwiek zjawiska z przeszłości.

Kwerenda może być prowadzona w materiałach publikowanych: książkach, czasopismach, obecnie także w internecie. Bardziej pracochłonna jest kwerenda prowadzona w archiwach, lub instytucjach badawczych gromadzących materiały archiwalne, np. w muzeach, instytutach naukowych.

Kwerenda czasami nie przynosi skutku, ponieważ nie znajduje się oczekiwanych materiałów, mówimy wówczas o kwerendzie negatywnej.