Fill 1 Copy Created with Sketch.

Konserwacja

Zespół czynności dążących do zabezpieczenia i renowacji dzieł sztuki.

Należą do nich: usuwanie wtórnych naleciałości zniekształcających dzieło sztuki, wzmocnienie struktury dzieła oraz przywrócenie pierwotnego estetycznego wyglądu.

Rozróżniamy:

  • konserwację techniczną polegającą na zachowaniu oryginału w jak najlepszym stanie, bez wykonywania uzupełnień, rekonstrukcji;
  • konserwację estetyczną polegającą na scaleniu estetycznym całości dzieła wraz z rekonstrukcją brakujących elementów i właściwym wyeksponowaniem oryginalnej substancji zabytku.