Fill 1 Copy Created with Sketch.

Badania

Zakres działań naukowych o szerokim spektrum metodologii. Mogą one obejmować kwerendę wzbogaconą o naukowo opracowany, autorski komentarz prezentujący wyniki i wnioski wypływające z kwerendy.

Badania mogą obejmować inwentaryzację wzbogaconą np. o podobny naukowy komentarz z autorskim katalogiem inwentaryzowanych obiektów. Badania mogą sumować kwerendę z inwentaryzacją i właściwą dla tych działań analizą badacza.

Zupełnie inną kategorią są badania konserwatorskie przeprowadzone na zabytkowym budynku, rzeźbie, czy też obrazie. W tym przypadku mają zastosowanie inne metodologie, odmienny warsztat badawczy – badający strukturę, chemię, warsztat malarski, rzeźbiarski, czy też złotniczy danego dzieła.