Fill 1 Copy Created with Sketch.

Probus Piotr Barczewski

BARCZEWSKI Probus Piotr (1833‒1884), herbu Samson – działacz społeczny i filantrop, właściciel rozległych dóbr ziemskich w Galicji i na rosyjskim Podolu (m.in. w Raszkowie nad Dniestrem).

Zapisał w testamencie kolekcję dzieł sztuki oraz znaczne sumy na rzecz Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) oraz uniwersytetów w Krakowie i Lwowie. PAU ufundowała cenioną nagrodę jego imienia, przyznawaną co roku za najlepszą pracę naukową z historii Polski napisaną po polsku „przez Polaka i katolika”, a także dla wyróżniających się malarzy polskich. Wysoka nagroda pieniężna była wypłacana z odsetek od kapitału żelaznego, zapisanego przez Barczewskiego dla PAU. Jej laureatami byli spośród historyków m.in. Oskar Balzer, Stanisław Smolka czy Tadeusz Korzon, a spośród malarzy m.in. Józef Chełmoński, Wojciech Kossak, Jacek Malczewski czy Stanisław Wyspiański.

Zmarł w Franzensbad i został pochowany w mauzoleum rodowym na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Budowla ta, wzniesiona w 1885 r. w stylu neoromańskim według projektu Władysława Halickiego, należy do najokazalszych kaplic grobowych na tymże cmentarzu.

Instytut POLONIKA planuje wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich przy mauzoleum rodziny Baczewskich w 2019 r. (mn)