Barbara Kłosowicz-Krzywicka – historia Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą
Prawa autorskie: Instytut POLONIKA
Rok wydania: 2020
Czas trwania: 41:35

Barbara Kłosowicz-Krzywicka – historia Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji

W kolejnym odcinku cyklu wywiadów Instytutu Polonika „Historia mówiona” zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Barbarą Kłosowicz-Krzywicką, prezesem Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji.

Barbara Kłosowicz-Krzywicka urodziła się w 1936 r. w Warszawie. 

W 1987 r. wyjechała na stałe do Francji, gdzie pracowała i wykładała na francuskiej politechnice w Palaiseau pod Paryżem. Od początku swojego pobytu we Francji angażowała się w działanie tamtejszej Polonii, działając m.in. w organizacji Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji oraz w Towarzystwie Historyczno-Literackim w Paryżu. W ramach tego ostatniego jest współautorką biuletynu zatytułowanego „Pamięć i Tożsamość”.  

Pełni funkcję prezesa Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji, które zajmuje się ochroną zabytków i zachowaniem pamięci o Polakach zasłużonych dla Ojczyzny. Towarzystwo w szczególności podejmuje prace konserwatorskie przy polskich grobach historycznych na cmentarzach we Francji oraz zajmuje się poszukiwaniem nagrobków wymagających naprawy.

Barbara Kłosowicz-Krzywicka stała się nieocenionym przewodnikiem po polskich cmentarzach we Francji. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystała, pisząc książkę Na obcej ziemi – groby polskie na cmentarzach paryskich i w Montmorency.

Za swoje osiągnięcia została uhonorowana ważnymi wyróżnieniami, m.in. medalem Pro Memoria i Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi.