Fill 1 Copy Created with Sketch.

Realizujemy projekty skierowane dla uczniów i nauczycieli.

Już niedługo na naszej stronie będą do pobrania innowacyjne scenariusze zajęć (ważnym elementem jest ich interdyscyplinarny charakter oraz wspomagające multimedia) o polskim dziedzictwie kulturowym poza granicami kraju zgodnych z podstawą programową i poziomami nauczania.