Fill 1 Copy Created with Sketch.

Rudki (Ukraina) ‒ Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Renowacja ołtarza głównego w kościele parafialnym w Rudkach (Ukraina)

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rudkach został wybudowany w 1728 r. z fundacji Urbańskich i wiąże się z rodziną Fredrów, która od połowy XVIII w. była właścicielem Rudek. W podziemiach świątyni pochowany jest m.in. komediopisarz Aleksander Fredro.

 Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kościele od kilku lat prowadzone były prace konserwatorskie przy wyposażeniu kościoła. Zakończono prace ołtarzu bocznym i rozpoczęto konserwację ołtarza głównego. W  roku 2018 do finasowania prac dołączył Instytut POLONIKA. Dzięki temu rozpoczęte prace można było  doprowadzić do końca i ołtarz główny odzyskał swój dawny blask.