Fill 1 Copy Created with Sketch.

Padwa (Włochy) ‒ Kaplica Polska w Papieskiej Bazylice św. Antoniego

W 2018 roku Instytut Polonika włączył się w trwającą od 13 lat konserwacje Kaplicy Polskiej w Papieskiej Bazylice św. Antoniego w Padwie. Kaplica Polska jest szczególnym miejscem upamiętniającym wielowiekową obecność Polaków w Padwie, o czym świadczy chociażby przekrój obiektów ujętych konserwacją. Najstarszym z nich jest popiersie Erazma Kretkowskiego pochodzące z 1558 roku. Nieco młodsze obiekty poddane konserwacji to pochodzące z początku XVII wieku płyty epitafijne oraz płyty fundacyjne. Najmłodsze obiekty znajdujące się w kaplicy pochodzą z końca XIX i początku XX wieku.

Instytut POLONIKA sfinansował konserwację następujących obiektów:

I. dwa brązowe popiersia:

1) Erazma Kretkowskiego (1558)

2) Jana III Sobieskiego (1905)

II. pięć marmurowych płyt pamiątkowych:

1)  płyta epitafijna Krzysztofa Sapiehy (1637)

2) płyta Aleksandra Kazimierza Sapiehy (1619)

3) płyta fundacyjna krypty i ołtarza Św. Stanisława z 1607 r.,

4) płyta upamiętniająca powstanie Kaplicy Polskiej św. Stanisława w 1899 r.,

5) płyta z napisem dewocyjnym z krypty i ołtarza polskiego z 1607 r.,

 

Prace konserwatorskie w kaplicy były prowadzone przez Elżbietę Barbarę Lenart. Sfinansowanie prac pozwoliło na zamkniecie ostatniego etapu rewitalizacji kaplicy w Padwie. 10 grudnia 2018 roku miało miejsce uroczyste poświęcenie odnowionej kaplicy z udziałem m.in. Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przedstawicieli władz zakonnych oraz delegatów Instytutu POLONIKA.