Fill 1 Copy Created with Sketch.

Kutaisi (Gruzja) ‒ konserwacja nagrobka Edwarda Rodziewicza

Na cmentarzu Saphiczka w Kutaisi (Gruzja) Fundacja TERPA zrealizowała z funduszy Instytutu POLONIKA konserwację nagrobka Edwarda Rodziewicza, wybitnego polskiego lekarza, ordynatora miejscowego szpitala wojewódzkiego.

Przeprowadzono pełną konserwację techniczną kamienia piaskowcowego i stalowego krzyża, uporządkowano pole grobowe i bezpośrednie otoczenie nagrobka. Uzupełniono ubytki powierzchniowe kamienia oraz duży ubytek w dolnej partii trzonu pomnika, uczytelniono i wyeksponowano obie tablice epitafijne.

Fot. Jerzy Kowalski, Michał Marceli Kowalski, Marcin Sadowski