Konserwacja nagrobków na cmentarzu bazyliańskim Krzemieniec (Ukraina) Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Krzemieniec (Ukraina) ‒ konserwacja nagrobków na cmentarzu bazyliańskim

2018, 2019, 2020

W 2018 r. Instytut POLONIKA wraz z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego rozpoczął wieloletni program konserwacji nagrobków na cmentarzu bazyliańskim w Krzemieńcu (Ukraina), na którym pochowani są profesorowie Gimnazjum Wołyńskiego, późniejszego Liceum Krzemienieckiego.

W 2018 r. wykonano konserwację 4 nagrobków z piaskowca: Willibalda Bessera, Michała Ściborskiego, Antoniego Strzeleckiego i Andrzeja Lewickiego. We współpracy z Towarzystwem Tradycji Akademickiej przeprowadzono też prace porządkowe na cmentarzu, czyli oczyszczenie terenu cmentarza ze śmieci i młodych krzewów i drzewek zagrażających nagrobkom.

Realizator: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego

W ramach realizacji projektu przeprowadzono prace konserwatorskie nagrobków Józefa Saundersa i Julii Saunders.

W przypadku pierwszego pomnika, o wysokości niemalże 4 metrów, wymagane było wzniesienie specjalnie wykonanego rusztowania zapewniającego możliwość osadzania elementów o dużym ciężarze. Z uwagi na znaczne obciążenie terenu wykonano nowe fundamentowanie dostosowane do większego obciążenia w stosunku do pierwotnego posadowienia, co pozwoliło na ustabilizowanie nagrobka. Obiekty poddano zabiegom oczyszczania, dezynfekcji, wzmocnienia strukturalnego elementów kamiennych oraz uzupełniono ubytki, a całość odpowiednio zabezpieczono. Teren wokół obiektów został splantowany i oczyszczony.

Realizator: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego

Przeprowadzono kwerendę archiwalną oraz prace konserwatorskie dwóch nagrobków kolumnowych: Filipa Nezyusza Spendowskiego oraz Franciszka Szlamowskiego, Franciszki ze Szlamowskich Majewskiej Kollaper i Korneli z Majewskich Cziszak. Obydwa pomniki pochodzą z pierwszej połowy XIX w. Mają formę niskiej kolumny osadzonej na postumencie i zwieńczonej urną. Zachowały się dość dobrze, ale elementy kamienne wymagały wzmocnienia, oczyszczenia oraz zabezpieczenia.

Ponadto Instytut Polonika sfinansował wycinkę znajdujących się na terenie cmentarza trzech suchych drzew zagrażających nagrobkom, przy których prowadzone były prace konserwatorskie.

Realizator: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego