Konserwacja portalu pałacu rodziny Poniatowskich | Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Jazłowiec (Ukraina) ‒ konserwacja portalu pałacu rodziny Poniatowskich

W Jazłowcu (jednej z najstarszych osad na Podolu zachodnim), w sąsiedztwie średniowiecznego zamku wznosi się historyczny pałac rodziny Poniatowskich, który w XIX w. został przekazany przez właścicieli siostrom niepokalankom z przeznaczeniem na klasztor. W elewacji pałacu od strony ogrodu znajduje się bogato zdobiony, manierystyczny portal kamienny z początku XVII w.

W 2010 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego sfinansowało konserwację górnego fragmentu portalu. W 2019 r. Instytut POLONIKA przeznaczył środki finansowe na ukończenie konserwacji tego dzieła. Program prac obejmował m.in.: oczyszczenie obiektu z nawarstwień biologicznych i atmosferycznych, wzmocnienie osłabionych partii, usunięcie niewłaściwie wykonanych cementowych uzupełnień portalu, wzmocnienie konstrukcyjne kamiennych elementów, wykonanie niezbędnych uzupełnień i rekonstrukcji. Prace zostały w pełni zrealizowane.

Realizator: Anna Sztymelska-Karczewska