Fill 1 Copy Created with Sketch.

Dubno (Ukraina) ‒ Kościół św. Jana Nepomucena

Remont elewacji kościoła w Dubnie (Ukraina)

Kościół w Dubnie został wybudowany w stylu klasycystycznym w latach 1817‒1832. W prace remontowo-konserwatorskie kościoła w Dubnie zaangażowała się Fundacja Niepodległości. Z uwagi na duży zakres robót, zadanie zostało podzielone na etapy. W najgorszym stanie pozostawały elewacje kościoła: zawilgocone, z odspojonymi i spękanymi tynkami. Remont świątyni prowadzony był od 2015 r.  ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

W 2018 r. do prac włączył się także Instytut POLONIKA, który sfinansował renowację ostatniej – zachodniej – elewacji kościoła, co pozwoliło na zakończenie remontu bryły świątyni.