Fill 1 Copy Created with Sketch.

Nancy Stanisława Leszczyńskiego

W położonym nad rzeką Meurthe mieście Nancy we Francji znajduje się znaczne świadectwo działalności króla Stanisława Leszczyńskiego, który po udaniu się na emigrację osiadł tam wraz ze swoim najbliższym otoczeniem. Długoletni pobyt polskiego króla w Lotaryngii zaowocował interesującymi polonikami.

Zagadnienie francuskich inwestycji artystycznych króla Stanisława Leszczyńskiego w Nancy nie doczekało się do tej pory własnej monografii. Rozpoczęty w 2018 r. projekt „Nancy Stanisława Leszczyńskiego. Monografia historyczno-architektoniczna” ‒ realizowany przez dr. Pawła Migasiewicza (kierownik projektu), dr. hab. Jakuba Sito i mgr Monikę Wyszomirską ‒ zakłada pełne badania źródłowe, prezentację działalności artystycznej króla i jego dworu oraz katalog dzieł sztuki.

Przeprowadzone w 2019 r. badania źródłowe: ikonograficzne, kartograficzne i rękopiśmienne zarówno w instytucjach krajowych (Kraków, Warszawa, Wrocław), jak i na terenie Lotaryngii i w Paryżu, wykazały zróżnicowany stopień zachowania źródeł archiwalnych. Natomiast zaskakująco obfite i interesujące okazały się materiały dotyczące królewskiej fundacji – kościoła Notre-Dame-de-Bonsecours w Nancy. Rzucają one nowe światło na mecenat króla i krąg artystów z nim związanych.

W związku z powyższym to dzieło architektury i jego bogate wyposażenie będą głównym przedmiotem publikacji Nancy Stanisława Leszczyńskiego. Monografia historyczno-architektoniczna, która zostanie wydana przez Instytut POLONIKA w 2021 r.