Fill 1 Copy Created with Sketch.

Nagrobek serca króla Jana Kazimierza w Paryżu

Nagrobek serca króla Jana Kazimierza w dawnym kościele benedyktynów Saint-Germain-des-Prés w Paryżu

Prowadzone badania mają  na celu opracowanie historii powstania nagrobka króla Jana Kazimierza, jego przekształceń i prac konserwatorskich. a także określenie kręgu artystycznego  jego twórców, ich rangi na dworze króla Ludwika XIV oraz wartości tego znakomitego dzieła na tle barokowej sztuki Europy. Realizator projektu: Paweł Migasiewicz.

Kolejnym etapem projektu będzie opracowanie i opublikowanie monografii  nagrobka Jana Kazimierza, w języku polskim i francuskim, która przybliży to znakomite dzieło sztuki polskiemu i zagranicznemu odbiorcy.