Rozbudowa portalu internetowego i archiwum cyfrowego online Stałej Konferencji MABPZ — Etap III Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Rozbudowa portalu internetowego i archiwum cyfrowego online Stałej Konferencji MABPZ — Etap III

Projekt ma na celu budowę w pełni funkcjonalnego, nowoczesnego portalu internetowego scalającego wirtualnie 25 polskich muzeów, archiwów i bibliotek polskich rozsianych w 9 krajach, na 4 kontynentach — proces niemożliwy do zrealizowana w rzeczywistości z przyczyn formalnych, praktycznych i prawnych.

Etap III budowy portalu, sekretariatu online i archiwum cyfrowego Stałej Konferencji MABPZ w roku 2020 obejmie:

  1. Publikację kolejnych 55 - 60 artykułów i referatów z poszczególnych sesji MABPZ w Archiwum Cyfrowym MABPZ
  2. Uzupełnienie treści i grafiki podstron dla przynajmniej 8 - 10 sesji MABPZ
  3. Wprowadzenie zmian systemowych postulowanych przez instytucje członkowskie MABPZ na 41. sesji Konferencji w Lublinie;
  4. Modyfikacja poszczególnych rozwiązań graficznych:
  5. Prace kosmetyczne, uzupełnienia, poprawki systemowe i graficzne zgłaszane przez instytucje członkowskie MABPZ.
  6. Prowadzenie uaktualnień dla kolejnej sesji organizowanej w Argentynie w 2020 r. (publikacje ogłoszeń, komunikatów, programów etc.)
  7. Cykliczne prace administracyjno  —  techniczne portalu.

Wartość dofinansowania: 30 000 zł

Beneficjent: Fundacja "Silva Rerum Polonarum"