Roboty renowacyjne i odtworzeniowe elewacji kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Stryju na Ukrainie – etap II Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Roboty renowacyjne i odtworzeniowe elewacji kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Stryju na Ukrainie – etap II

Projekt jest II etapem prac renowacyjnych rzymskokatolickiego kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Stryju (archidiecezja lwowskiej w dekanacie Stryj). Parafia erygowana została w połowie XIV w. za czasów Kazimierza III Wielkiego. Wyposażenie pierwszego budynku kościoła parafialnego ufundowane zostało przez króla Jagiełłę w 1427 r. W XVII w. na skutek powtarzających się klęsk, pożarów i najazdów, ulegał kolejnym zniszczeniom. Później był kilkakrotnie odbudowywany i remontowany. Największy pożar, w 1886 r., doprowadził do ruiny kościoła i całkowitego zniszczenia jego cennego wyposażenie. Odbudowa świątyni, prowadzona zgodnie z projektem J. Zachariewicza, trwała przez pięć lat i została zakończona w 1891 r. Świątynia otrzymała wystrój eklektyczny, z przewagą elementów neogotyckich oraz zachowaniem nielicznych elementów renesansowych.


Nawa Kościoła zbudowana została na planie prostokąta. Uzupełniają ją dwie krótkie, wąskie i niskie kaplic, spełniające funkcję naw bocznych oraz prezbiterium (krótkie pięcioboczne) i trójboczna zakrystia. Po prawej stronie fasady wznosi się wysoka, wieża na planie kwadratu. Ornamentyka elewacji fasady i wieży jest bogata, w przeciwieństwie do pozostałych częściach kościoła. Elewacja kaplicy składa się z bogato dekorowanych renesansowych detali architektonicznych (XVII w.) - pozostałość fasady dawnego mauzoleum rodów Narajowskich i Kaszowskich. Na elewacjach znajdują się tablice pamiątkowe poświęcone Janowi III Sobieskiemu – wmurowana w 1933 r., tablica umieszczona w 250 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej i tablica poświęcona Tadeuszowi Kościuszce – wmurowana w 1917 r., w setną rocznicę śmierci Naczelnika. W kościele znajduje się też tablica (z 1883 r.) upamiętniającą Jana III Sobieskiego i 200-lecie zwycięstwa pod Wiedniem.
Po II wojnie światowej kościół nie został zamknięty, jeden z nielicznych na ukraińskim Podkarpaciu, był nieprzerwanie czynny, dzięki czemu uniknął kolejnych zniszczeń i w całości zachował jednolite neogotyckie wyposażenie z przełomu XIX i XX w. W ramach zadania wykonywany jest remont elewacji frontowej kościoła – części dolnej oraz elewacji wieży kościoła-część górna.Fundacja Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej
360 000 zł