Redakcja i druk: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, tom XI-XIV - Etap II (kontynuacja) Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Redakcja i druk: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, tom XI-XIV - Etap II (kontynuacja)

Zadanie polega na wydaniu materiałów pokonferencyjnych książki pt. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. XI-XIV, stanowi kolejny etap zainicjowany i sfinansowany w 2019 r. Obecny polega na opracowaniu redakcyjno-naukowym oraz składzie, łamaniu i druku książki, stanowiącej podsumowaniem prac w zakresie dziedzictwa wielokulturowego dawnej Rzeczypospolitej. Praca naukowa stanowi już 4 edycję publikacji. Wcześniej wyszły w latach: w 2010, 2013 i w 2017 r. Obecne tomy są już po korekcie, a wszystkie streszczenia zostały przetłumaczone na język angielski. Obecny etap jest już końcowym i polega na naukowej redakcji a także na druku i opracowaniu naukowym. Planowane jest wydanie 4 tomów (łącznie ok. 110 arkuszy wydawniczych z ilustracjami) w nakładzie po 145 sztuk każdy z tomów.


Wartość dofinansowania: 62000

Beneficjent: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy