Ratunkowe prace konserwatorskie w kościele pojezuickim pw. Świętych Piotra i Pawła we Lwowie (etap VIII) Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Ratunkowe prace konserwatorskie w kościele pojezuickim pw. Świętych Piotra i Pawła we Lwowie (etap VIII)

2020

Zadanie polegało na przeprowadzeniu ratunkowych prac konserwatorskich na fasadzie kościoła pojezuickiego pw. Świętych Piotra i Pawła (obecnie greckokatolicka świątynia garnizonowa), w ich zakres weszła konserwacja techniczna najcenniejszych elementów fasady, rzeźb oraz detalu architektonicznego.

Prace były elementem całościowej strategii konserwacji fasady, zaplanowanej przez stronę ukraińską w 2020 r. (program ten został zaakceptowany przez odpowiednie władze Lwowa i włączony do Ukraińskiego Projektu Konserwatorskiego).

Pracami zostały objęte bogato rzeźbione elementy detalu kamiennego oraz rzeźby znajdujące się na XVII w. fasadzie autorstwa Giacomo Briano. W 2020 r. oczyszczono kamień, usunięto wcześniejsze wadliwe uzupełnienia, odsolono powierzchnię, częściowo podklejono oraz wykonano iniekcję i wstępną impregnację.

Konserwacja techniczna przeprowadzana była na powierzchni 374,02 m2, uwzględniała prace przy rzeźbach oraz przy detalu architektonicznym, tj.: ozdobnych węgarach okiennych, kapitelach, sterczynach, płaskorzeźbach z herbami, aniołkach, barankach na zwieńczeniu, zdobionych gzymsach kamiennych. Przeprowadzenie ww. prac poprawiło stan zachowania i umożliwiło stworzenie właściwych warunków do efektywnej ochrony fasady.

Jest to już VIII etap ratowania poszczególnych elementów świątyni. W pracach biorą udział specjaliści konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Lwowie. W 2019 r., dzięki finansowemu wsparciu Instytutu Polonika, został powołany interdyscyplinarny zespół, który opracował całościowy program do konserwacji całej głównej elewacji świątyni.

Dawny kościół jezuitów we Lwowie przez ponad pół wieku pozostawał praktycznie niedostępny. Służył jako magazyn zbiorów Ossolineum. Od drugiej wojny światowej nie prowadzono przy nim żadnych prac remontowo-konserwatorskich. Bez natychmiastowych i przemyślanych działań konserwatorskich obiekt zagrożony był zupełną degradacją (polichromie, elementy wyposażenia, fasady z tynkami i kamiennym detalem rzeźbiarskim). Od 2011 r. świątynia służy jako cerkiew greckokatolicka.

Fasada kościoła pw. Świętych Piotra i Pawła we Lwowie przedstawia podręcznikowy przykład barokowego jezuickiego kościoła wzorowanego na rzymskim kościele Il Gesu. Bogata w rzeźby i detal architektoniczny fasada lwowskiej świątyni stanowi najpiękniejszy przykład wczesnego baroku w tym mieście. Decyzję o rozpoczęciu procesu gruntownej konserwacji podjęto ze względu na niepokojący stan zachowania substancji zabytkowej elewacji, przede wszystkim kamienia. Ze względu na rangę i skalę zabytku prace te prowadzone są przez zespół konserwatorów specjalizujących się w konserwacji kamienia.


Beneficjent: Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kultury KON-FEDERACJA
Wartość dofinansowania: 341 500 zł