Ratunkowe prace konserwatorskie w kolegiacie pw. Świętej Trójcy w Ołyce (etap VII) Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Ratunkowe prace konserwatorskie w kolegiacie pw. Świętej Trójcy w Ołyce (etap VII)

2020

Projekt obejmował kontynuowanie ratunkowych prac konserwatorskich w uważanej za najpiękniejszy kościół Wołynia kolegiacie pw. Świętej Trójcy w Ołyce.

W ramach realizacji projektu wykonano prace konserwatorskie przy XVII-wiecznej dzwonnicy oraz elementach wyposażenia kolegiaty. Stan dzwonnicy w ostatnich latach uległ znacznemu pogorszeniu, ponieważ zniszczeniu uległo poszycie dachu (dachówka ceramiczna). Dlatego też konieczne było odtworzenie dachu oraz przywrócenie walorów estetycznych, unikatowemu w skali całego Wołynia zespołowi drewnianych rozet. Dodatkowo wykonano konserwację dwóch drewnianych rzeźb apostołów, zatrzymując destrukcję drewna, oraz przeprowadzono renowację alabastrowych rzeźb aniołów z nawy głównej i prezbiterium, co pozwoliło na powstrzymanie dalszej destrukcji substancji zabytkowej (przerdzewiałe kotwy mocujące, spękane figury) i na przywrócenie im walorów estetycznych. Jednocześnie wykonano prace konserwatorskie przy posadzce w lewej nawie z zachowaniem jak największej części oryginalnych elementów. Pozwoliło to na odtworzenie posadzki w jej pierwotnym wyglądzie.


Beneficjent: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego

Wartość dofinansowania: 597 000 zł