Publikacja katalogu rzeźby polskiej z XIX i pierwszej połowy XX wieku ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Publikacja katalogu rzeźby polskiej z XIX i pierwszej połowy XX wieku ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki

Projekt miał na celu opublikowanie materiału naukowego, który powstał w wyniku prac inwentaryzacyjnych przeprowadzonych w 2017 roku w zbiorach Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki. Cała kolekcja rzeźby polskiej w tych zbiorach liczy około tysiąca obiektów. Zadanie dotyczyło jej części tj. dzieł polskich artystów i z Polską związanych pochodzących z XIX i pierwszej połowy XX wieku.

Na zespół ten składają się dzieła kilkudziesięciu polskich rzeźbiarzy związanych ze Lwowem pochodzeniem lub zamieszkiwaniem. W kolekcji znalazły się także rzeźby wykonane przez polskich artystów, ale nie mające określonej atrybucji oraz kilka dzieł autorstwa rzeźbiarzy innych narodowości, których tematyka związana jest z Polską. Znajdujemy wśród niej przykłady twórczości niemal wszystkich wybitniejszych polskich artystów tworzących w XIX i pierwszej połowie XX wieku takich jak Xawery Dunikowski, Jakub Tatarkiewicz, Władysław Oleszczyński, Cyprian Godebski, Marceli Guyski, Teodor Rygier, Antoni Madeyski czy Wacław Szymanowski. Na szczególną uwagę zasługują duże zespoły prac dwojga artystów urodzonych i zmarłych we Lwowie-Tadeusza Barącza i Luny Amalii Drexlerówny, a także związanych ze Lwowem- Antoniego Popieli oraz Kazimiery Pajzderskiej. Tematyka kolekcji obejmuje zarówno pojedyncze posągi jak i grupy rzeźbiarskie, jak i portretowe popiersia i głowy osobistości historycznych i współczesnych, a także kompozycje będące modelami pomników i dzieła o tematyce rodzajowej. Do ich wykonania użyto rozmaitych materiałów, w przeważającej większości gipsu, ale także brązu, marmuru, alabastru, terakoty i drewna, wykorzystując przy tym różne techniki rzeźbiarskie. W kolekcji znajdują się rzeźby pełnoplastyczne i reliefy, kompozycje odlane w brązie oraz odlewy w gipsie. Kolekcja tworzy zespół mający duże znaczenie dla historii polskiej rzeźby.

W wyniku prac inwentaryzacyjnych przeprowadzonych w 2017 roku sfotografowano kolekcję oraz opracowano 231 haseł katalogowych zawierających informacje dotyczące tytułu (tematyki) obiektu, autora i czasu powstania, materiału i techniki wykonania, wymiarów, sygnatury, napisów (nalepek) oraz pochodzenia obiektu. W 2018 roku dokonano redakcji naukowej haseł katalogowych oraz poddano technicznej korekcie zdjęcia ilustrujące kolekcję rzeźby. W efekcie zrealizowanych działań przygotowano do druku materiał, który uzupełni stan wiedzy na temat polskiej spuścizny artystycznej pozostającej poza granicami kraju. Dużą wartością katalogu jest pełna dokumentacja fotograficzna zaprezentowanych obiektów. Należy podkreślić fakt, że wiele rzeźb zostanie opublikowanych po raz pierwszy. 


Wartość dofinansowania: 74000 zł

Beneficjent: Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej