Remont nagrobków na cmentarzu w Drohobyczu | Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Remont nagrobków na cmentarzu w Drohobyczu- VIII etap

Projekt polegał na przeprowadzeniu prac renowacyjnych 52 polskich nagrobków na cmentarzu parafialnym przy ul. Truskawieckiej w Drohobyczu (obwód lwowski, Ukraina). Oczyszczono: nagrobki, krzyże, postumenty i cokoły, połączono części połamanych krzyży. Żeliwne krzyże pokryto farbą antykorozyjną oraz wykonano fundamenty, oraz umocowania płyt i strąconych krzyży.

W efekcie podjętych prac kolejne polskie mogiły odzyskały dawny blask. Pomoże to kultywować pamięć o zmarłych Polakach zamieszkujących niegdyś Drohobycz i okolice oraz przyczyni się do wzrostu zainteresowania polskim dziedzictwem narodowym, kulturowym i historycznym poza granicami kraju.Wartość dofinansowania: 34000 zł
Beneficjent: Fundacja Niepodległości