Prace remontowo-konserwatorskie w kościele pw. Chrystusa Króla w Kutach (etap VII) Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Prace remontowo-konserwatorskie w kościele pw. Chrystusa Króla w Kutach (etap VII)

2020

Zadanie jest siódmym, ostatnim etapem prac konserwatorskich przy fasadzie kościoła pw. Chrystusa Króla w Kutach (prace przy warstwach barwnych).

W ramach dofinansowanego w 2020 r. zadania wykonano prace konserwatorsko-remontowe elewacji południowej ze szczytem nad prezbiterium oraz pomalowano elewację południową z niezbędnym, równoczesnym wyrównaniem spadków terenu wokół kościoła. Powierzchnia wszystkich pomalowanych ścian wyniosła 670 m2. Zewnętrzne elewacje ‒ północna, prezbiterium i południowa ‒ zostały naprawione i otynkowane. Dodatkowym efektem projektu, wieńczącym prace z poprzednich lat oraz zapewniającym ogólne bezpieczeństwo zabytku, były prace wyrównujące teren wokół kościoła.

Kuty to miejscowość, położona nad górnym Prutem w historycznym regionie Pokucia. Jest to uzdrowisko oraz centrum przemysłu drzewnego i lokalnego rzemiosła artystycznego. Pierwsze wzmianki o Kutach pochodzą z 1469 r. Miejscowość opisano jako część majątku wojewody ruskiego Jana Odrowąża. Obok rdzennych Polaków dużą część mieszkańców stanowili polscy Ormianie (Polacy pochodzenia ormiańskiego, katolicy obrządku ormiańskiego), którzy przybywali w te strony z terenów dzisiejszej Mołdawii już od XVI w. Zajmowali się handlem i produkcją safianu. W okresie międzywojennym Kuty stanowiły największe skupisko Ormian w II Rzeczypospolitej (miasto nazywano małą stolicą Ormian Polskich).

Kościół został odzyskany przez wspólnotę parafialną w 1990 r. W latach 1997‒2001 prace konserwatorskie prowadziła Wspólnota Polska. Od roku 2014 prace remontowo-konserwatorskie wznowiło Towarzystwo Tradycji Akademickiej. W 2019 r. wykonano konserwację i rekonstrukcję polichromii chóru muzycznego. Prace konserwatorskie przy kościele w Kutach trwają już od ponad 20 lat.Beneficjent: Towarzystwo Tradycji Akademickiej
Wartość dofinansowania: 95 000 zł