Prace konserwatorskie witraża "Matka Boża Królowa Aniołów” w Lwowskiej Katedrze Obrządku Łacińskiego- III etap Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Prace konserwatorskie witraża "Matka Boża Królowa Aniołów” w Lwowskiej Katedrze Obrządku Łacińskiego- III etap

Zadanie jest kontynuacją, rozpoczętych w 2018 roku, prac konserwatorskich przy witrażu "Matka Boża Królowa Aniołów" znajdującym się w oknie chóru muzycznego Bazyliki Metropolitalnej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie. Witraż został zaprojektowany przez Teodora Axentowicza w 1895 roku i wyróżnia się swoim rozmiarem oraz bogatą kolorystyką. Witraż "Matka Boża Królowa Aniołów" jest poświęcony Matce Boskiej-patronce katedry i archidiecezji lwowskiej. Jest to największy witraż w katedrze o wymiarach 14 m x 3 m. Górna część witraża ma kształt rozety ze wpisanym pośrodku krzyżem. W centrum krzyża znajduje się monogram Matki Boskiej, a w jego ramionach – główki aniołów z purpurowymi skrzydełkami. Centralną część witraża zajmuje postać Maryi ubranej w błękitny płaszcz w otoczeniu aniołów i świętych. Stopy Bogurodzicy dotykają półksiężyca, obok klęczą aniołowie trzymający koronę (po lewej stronie) i berło (po prawej). Poniżej znajduje się figura anioła w zielonym płaszczu, który trzyma w ręku wstęgę z napisem. Dolną część witraża tworzą ujęte w gotyckie ornamenty herby Polski i Litwy.


Obecny etap obejmuje przeprowadzenie kompleksowej konserwacji 30% witraża oraz wykonanie i montaż wewnętrznej, metalowej armatury dla całego witraża.Wartość dofinansowania: 120000 zł
Beneficjent: Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej