Prace konserwatorskie we wnętrzu Kamienicy Królewskiej we Lwowie (etap II) Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Prace konserwatorskie we wnętrzu Kamienicy Królewskiej we Lwowie (etap II)

2019-2020

Projekt był kontynuacją zadania rozpoczętego w 2019 r. i polegał na przeprowadzeniu prac konserwatorskich we wnętrzu sali reprezentacyjnej na pierwszym piętrze w oficynie Kamienicy Królewskiej (Pałacu Korniakta) we Lwowie.

W największej sali kamienicy znajduje się fryz podstropowy o kompozycji kwiatowo-roślinnej arabeski oraz drewniany strop z elementami dekoracji rzeźbiarskiej. Po awarii instalacji c.o. i wraz z upływem lat stan stropu i malowideł coraz pilniej wymagał interwencji konserwatorskiej. Wielokrotnie przemalowywane malowidła oraz strop i ściany zatraciły charakter epoki i wnętrza sali reprezentacyjnej. Dzięki przeprowadzonym w 2018 r. gruntownym badaniom konserwatorskim ustalono i opracowano szczegółowy projekt konserwatorski przywracający tym pomieszczeniom historyczne walory i wydobywający zachowane najstarsze fazy chronologiczne. W 2019 r. przeprowadzono już pełną konserwację drewnianego stropu.

Dodatkowo, w trakcie prowadzenia prac, odkryto (spod warstwy XX-wiecznych tynków renesansowych) fragmenty dodatkowych malowideł na fryzie sali. Znajdują się one w podłuczach i nadprożach okiennych oraz na fryzie sali na ścianie północnej i południowej. W związku z dokonanym w trakcie projektu odkryciem stwierdzono konieczność wykonania pełnej konserwacji nowo odsłoniętych renesansowych fragmentów. Podjęto decyzję o zmodyfikowaniu zadania i poszerzeniu go o dostosowanie zakonserwowanych renesansowych malowideł do nowszej (XX-wiecznej) aranżacji fryzu. Wykonano też próby dostosowania odsłoniętych już malowideł z początku XX w. do malowideł renesansowych.


Beneficjent: Stowarzyszenie na rzecz ochrony dziedzictwa kultury KON-FEDERACJA

Wartość dofinansowania: 114 576 zł