Prace konserwatorskie w kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Mościskach Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Prace konserwatorskie w kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Mościskach

2020

Projekt był kontynuacją prac konserwatorskich przy XVII‑wiecznych polichromiach iluzjonistycznych w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Mościskach (woj. lwowskie).

Celem projektu było ratowanie obiektu, poprawa jego stanu zachowania i stworzenie właściwych warunków do jego efektywnej ochrony. Kłopoty z zawilgoconymi tynkami w kaplicy oraz odkryte malowidła sprawiały, że konieczne było pilne podjęcie rozbudowanych działań konserwatorskich i restauratorskich oraz przywrócenie freskom i tynkom odpowiednich technicznych warunków funkcjonowania, a także optymalnych estetycznych walorów. Sposób i metoda ich konserwacji uzależnione były od wyników przeprowadzonych badań oraz od przeprowadzanych prób przy obiekcie.

W bieżącym etapie na sklepieniu i części ścian dokończono konserwację techniczną i estetyczną oraz rekonstrukcję i aranżację fragmentów malowideł niezachowanych. Całość prac konserwatorskich została odpowiednio udokumentowana. Prace realizował międzynarodowy zespół konserwatorów oraz studentów konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Lwowie. Projekt umożliwił wymianę doświadczeń i promocję polskiej szkoły konserwatorskiej.

Kościół pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Mościskach należy do najstarszej parafii przemyskiej. Powstała w 1404 r., uposażona została przez Władysława Jagiełłę. Obecny kształt świątynia otrzymała pod koniec XVI w. Dekoracja malarska autorstwa Juliana Kruczewskiego powstała w 1902 r. zdobi całe wnętrza świątyni.


Beneficjent: Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kultury KON-FEDERACJA

Wartość dofinansowania: 155 000 zł