Prace konserwatorskie przy zabytkach polskich w Żółkwi (etap VI) Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Prace konserwatorskie przy zabytkach polskich w Żółkwi (etap VI)

2020

Wykonane prace są kontynuacją programu mającego na celu przywrócenie pierwotnego stanu kolegiacie w Żółkwi, która jest bezcenna dla historii Polski.

W ramach dofinansowania na 2020 r. prace prowadzone były na zewnątrz kościoła przy kamiennym, unikalnym w skali światowej fryzie zbudowanym z tryglifów i metop. Narożniki fryzu zdobione są polskimi orłami, w metopach zaś widnieją płaskorzeźby prezentujące pochwałę oręża polskiego i waleczność rodaków.

Zakres prac obejmował: 4 metopy, 5 tryglifów, gzyms pod metopami i tryglifami oraz nad nimi, okna, 2,5 kapitela, a także konserwację fryzu obiegającego wschodnią zakrystię i jej 4 okna. Celem prac było przywrócenie pierwotnej formy kamiennym ornamentom, oczyszczenie ich z ciemnych nawarstwień i zabezpieczenie przed dalszą destrukcją.

Świątynia pw. Królowej Niebios oraz Świętych Wawrzyńca Diakona i Męczennika Stanisława Biskupa w Żółkwi została ufundowana przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Powstawała w latach 1606‒1618. Jej wzniesienie było wypełnieniem urbanistycznego układu miasta idealnego, realizowanego zgodnie z myślą urbanistyczną epoki renesansu.


Beneficjent: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego

Wartość dofinansowania: 426 000 zł